POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 • Denominació Social: TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL
 • Domicili Social: C/ Doctor Martí i Julià, 53-55, 08903 Cornellá de Llobregat, Barcelona
 • Nº d’Id: B-61345104
 • Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29755 Foli 0145 Full Nº 159533 Inscripció 1a
 • E-mail: info@transeduca.com
 • Nom del domini: http://www.transeduca.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL amb les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL
 4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar

Totes les dades sol·licitades a través de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a la Intranet TRANSEDUCA l'usuari rebrà un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d'introduir a la Web. Així mateix, l'usuari es compromet a tractar amb confidencialitat de la identitat i contrasenya obtingudes en l'alta d'usuari, no podent cedir-la a uns altres.

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

 1. E-Mail: info@transeduca.com
 2. Correu Postal: C/ Doctor Martí i Julià, 53-55, 08903 Cornellá de Llobregat, Barcelona.
 3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@transeduca.com

D’igual forma, TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal, privat o educatiu, no comercial,  els continguts, fitxes, materials, així com copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL.

Descarregar, imprimir, copiar, distribuir o utilitzar materials amb finalitats comercials, inclosa la publicació comercial o guany personal, està expressament prohibida.

Els continguts proporcionats per TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar